Grad Nicolae-Ovidiu

Activitate profesională:
- 2013 medic rezident, a doua specialitate: Chirurgie generală
- 2012 medic specialist Chirurgie vasculară
- Participare la 5 cursuri de perfecţionare
Activitate didactică:
- 2012-2013, 2011-2012: asistent universitar asociat, Universitatea Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu
Activitate ştiinţifică:
- Din 2009: doctorand al Universităţii de medicină şi farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj Napoca în cadrul proiectului POSDRU/88/1.5/S/58965 (teza de doctorat a fost susținută cu succes în cadrul catedrei).
- Am publicat, ca prim autor două articole în reviste naţionale cotate ISI, respectiv B+ şi sunt co-autor la alte 3 articole.
- În cadrul unor evenimente ştiinţifice, am prezentat 8 lucrări de specialitate.
- Am fost asistent de cercetare într-un grant naţional finanţat de CNCS.

Informații

  • Grad didactic: Asistent
  • Telefon personal: 0745519578
  • Adresă email:
Accesat de 12872 de ori