Endocrinologie

Endocrinologie

Adresa: Str.Pasteur, Nr. 3-5 
Telefon: 0264595237
Fax: 0264296744

Şef de disciplină: Prof. Dr. Carmen Georgescu
e-mail:  

Disciplina Endocrinologie dispune de 9 cadre didactice, din care 6 sunt medici primari şi restul sunt medici specialişti, activitatea acestora desfăşurându-se pe trei planuri strâns relaţionate : sfera didactică, cea clinică şi cea de cercetare.

Membri catedrei asigură pregătirea teoretică şi practică a numeroşi studenţi ai facultăţilor din cadrul universităţii (medicină generală, farmacie, medicină dentară), dar şi a studenţilor din mobilităţile Erasmus, după cum urmează :

  • Facultatea de Medicină - Specializarea Medicină, anul IV (secţiile română, franceză şi engleză), şi Specializarea Laborator Clinic, anul II;
  • Facultatea de Farmacie - Specializarea Nutriţie şi Dietetică, anul III;
  • Facultatea de Medicină - Specializarea Asistenţi medicali generalişti- Specializarea Asistenţi medicali licenţiaţi, anul IV
  • Facultatea de Medicină - Specializarea Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare -Specializarea Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare medicală, anul II

Dincolo de activitatea efectivă la catedră, suntem puternic implicaţi în a asigura studenţilor şi tinerilor cercetători un continuu sprijin educaţional prin coordonarea lucrărilor de licenţă, şi de doctorat, dar şi standarde înalte de profesionalism prin elaborarea de manuale de specialitate pentru studenţi şi medici rezidenţi/specialişti.

Un loc aparte în preocupările noastre îl ocupă medicii rezidenţi în specialitatea Endocrinologie, de a căror îndrumare ne ocupăm cu atenţei şi dăruire, atît prin coordonarea lor profesională dar şi prin organizarea de cursuri post-universitare în diverse domenii precum şi a Cercul ştiintific studenţesc de Endocrinologie.

Pe lângă activitatea didactică, suntem în continuare o echipă sudată de specialişti endocrinologi, puternic angrenaţi în îngrijirea pacienţilor cu afecţiuni endocrinologice, atât prin serviciul de internări , baza clinica dispunând de 45 de paturi, cât şi prin cel ambulator.

Activitatea clinică şi de cercetare nu este nici ea ignorată. Clinica dispune de un centru de osteoporoză dotat cu echipament DXA, ultrasonografie de calcaneu şi de falange, precum şi de un laborator de endocrinologie experimentală echipat pentru efectuarea de culturi celulare şi studii de biologie moleculară.

Tipărire

 

Lista alfabetică a personalului