Chirurgie I

Chirurgie I

Adresa: Str. Clinicilor, Nr. 3-5
Telefon: 0264597256, int. 2411
Fax: 0264430090
E-mail disciplină: 

Şef de disciplină: Prof. Dr. Dindelegan George
e-mail:  

Activitatea din cadrul disciplinei cuprinde trei domenii principale: didactic (universitar şi postuniversitar), de cercetare şi clinic.
Activitate didactică universitară:
• stagiul de chirurgie generală pentru studenţii anului IV de la Facultatea de Medicină, secţiile română şi franceză
• curs opţional, pentru anii I – III ai Facultăţii de Medicină, secţiile română şi engleză – „Introducere în chirurgia experimentală".
• activitate în cadrul Cercului ştiinţific studenţesc

Activitate didactică postuniversitară. În cadrul disciplinei işi desfăşoară stagiile de pregătire rezidenţi din toate specialităţile chirurgicale. Disciplina organizează şi următoarele cursuri postuniversitare:
• Introducere în microchirurgia reconstructivă
• Cursuri de chirurgie laparoscopică de bază şi avansată
• Cursuri de management şi debridare a plăgilor

Activitate de cercetare. Sub îndrumarea şefului de disciplină Prof. Dr. Constatin Ciuce, mai mulţi doctoranzi îşi desfăşoară activitatea de cercetare în cadrul disciplinei, existând de asemenea mai multe granturi de cercetare în curs de desfăşurare. Principalele domenii vizate sunt:
• biomateriale şi inginerie tisulară
• chirurgia reconstructivă
• chirurgia laparoscopică
• chirurgia colorectală
• management al plăgilor.
Activitate clinică. Cadrele didactice ale disciplinei işi desfasoară activitatea clinica în Clinica Chirurgie I din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgentă Cluj. Clinica are in structura sa secţia de chirurgie generală şi compartimentele de ortopedie-traumatologie, chirurgie plastică şi chirurgie vasculară de urgenţă.

Tipărire

 

Lista alfabetică a personalului