Chirurgie pediatrică

Chirurgie pediatrică

Adresa: Chirurgie Pediatrică Str. Moţilor, Nr. 68, Ortopedie Pediatrică str. Viilor nr. 46-50
Telefon: 0264591488, 0264207043
E-mail disciplină: 

Şef de disciplină: Șef Lucr. Dr. Horațiu Gocan

Disciplina de Chirurgie şi Ortopedie pediatrică instruieşte şi educă studenţii spre recunoaşterea şi tratarea bolilor chirurgicale şi ortopedice din patologia pediatrică. Diagnosticul, tratamentul corect, alături de îngrijirea pre şi post operatorie întregeşte instruirea pe care o oferim cursanţilor nostri. Invăţăm studenţii şi rezidenţii noştri să lucreze în echipă alături de alţi specialişti ce tratează copii în beneficiul pacientului.
Disciplina de Chirurgie şi Ortopedie pediatrică aparţine Departamentului Mama şi Copilul; contribuie activ la instruirea studenilor din anul V Medicină, liniile de studiu română, engleză şi franceză şi a rezidenţilor din specialităţile Ortopedie Pediatrică, Ortopedie-Traumatologie, Chirurgie Pediatrică, Neonatologie şi Pediatrie prin activităţi teoretice sub forma cursurilor şi activităţi practice sub forma stagiilor ce se desfăşoară în cele doua locaţii: Clinica Chirurgie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Copii şi Compartimentul de Ortopedie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare, Cluj-Napoca.
Activitatea de cercetare a cadrelor didactice se centrează asupra unor patologii cu probleme în practica medicală finalizate prin articole în reviste de specialitate din ţară şi internaţionale indexate ISI şi BDI ca şi în lucrări prezentate în conferinţe naţionale şi internaţionale. Cadrele didactice ale disciplinei au participat şi participă la cursuri de perfecţionare în ţară şi străinătate. Ei sunt participanţi activi în societăţile de specialitate europene şi aparţin structurilor de conducere ale asociaţiile profesionale din ţară: Societatea Română de Chirurgie Pediatrică, Societatea Română de Ortopedie şi Traumatologie Pediatrică.

Tipărire

 

Lista alfabetică a personalului