Nursing

Nursing

Adresa: Str.Avram Iancu, Nr. 15
Telefon: 0264594266
Fax: 0264594266

Şef de disciplină: Conf. Dr. Dorin Farcău
e-mail:

Disciplina Nursing s-a constituit în anul 2007 odată cu transformarea învățământului superior pentru asistenți medicali și moașe în specializare la Facultatea de Medicină. Activitatea disciplinei se adresează studenților de la specializarea asistenți medicali și moașe, dar și studenților de la specializarea medicină care doresc să obțină abilități legate de îngrijirile de bază ale bolnavului. Curricula de pregătire la disciplina nursing se desfășoară pe parcursul a trei ani.
Anul I oferă studenților posibilitatea însușirii noțiunilor teoretice și practice de bază privind îngrijirea omului sănătos și bolnav, precum și abilitățile și calitățile pe care trebuie să le dezvolte viitorul asistent medical.
Activitatea teoretică și practică în anul II are ca și obiectiv aprofundarea noțiunilor teoretice de bază privind îngrijirea omului sănătos și bolnav; crearea de deprinderi practice pentru îngrijirea omului sănătos și bolnav; însușirea modului de îngrijire a pacienților cu diverse afecțiuni.
In anul III studenții vor aprofunda deprinderile practice privind îngrijirea omului sănătos și bolnav și a modului de îngrijire a pacienților cu diverse afecțiuni; se vor crea deprinderi practice pentru tehnicile de urgență și însușirea modului de îngrijire a pacienților cu diverse urgențe medico-chirurgicale.
Sediul actual al disciplinei permite desfășurarea activității teoretice utilizând metode moderne de predare. Pentru activitatea desfășurată la lucrări practice dotarea permite simularea îngrijirilor efectuate în spital la patul bolnavului astfel încât studenții să-și însușească cât mai aproape de realitate noțiunile practice.

Tipărire

 

Lista alfabetică a personalului