Imunologie și alerglogie

Imunologie și alerglogie

Adresa: Str. Croitorilor, Nr. 19-21
Telefon: 0264535543
Fax: 0264535543
E-mail disciplină:

Şef de disciplină: Prof. Dr. Diana Deleanu
E-mail:

Disciplina de Imunologie și alergologie a cunoscut o evoluție ascendentă în ultimii 10 ani, prin trecerea de la statutul de disciplină opțională la cel de obiect de studiu obligatoriu la toate facultățile din cadrul UMF Cluj-Napoca. Membrii actuali sunt cadre didactice cu experiență și tineri, cu preocupări de cercetare în domenii diverse, mergând de la imunodeficiențe și alergii, până la autoimunitate și imunologie tumorală. Activitatea de cercetare se reflectă într-un număr important de granturi și trialuri clinice naționale și internaționale, precum și în publicarea de articole în reviste prestigioase. Vizibilitatea acestui colectiv la nivel național este bună, în această disciplină desfășurându-și activitatea Președintele Societății de Imunologie din România – Prof. Dr. Victor Cristea și Președintele Societății Române de Alergologie și Imunologie Clinică – Prof. Dr. Diana Deleanu. Membri tineri ai disciplinei au efectuat specializări în Franța, Germania, Italia și Suedia. Activitatea didactică este amplă, concretizată în cursuri de imunologie pentru studenții de Facultăților de Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Nutriție și Dietetică, precum și ai Colegiului de Laborator Clinic. Membrii disciplinei sunt angrenați în activități de excelență, cum ar fi coordonarea la nivel național a programului de imunodeficiențe la adulți, cercetări de pionierat în alergoanestezie, înființarea primei platforme de genomică funcțională în România, studiul alergiilor respiratorii și alimentare.

 

Tipărire

 

Lista alfabetică a personalului