Educație fizică și sport

Educație fizică și sport

Şef de disciplină: Conf. Dr. Kiss Mihai Ludovic
Adresa: Str. Pasteur, Nr. 6, Sală Sport
Telefon: 0264450314
e-mail:

Educația fizică este o componentă indispensabilă a educației, care pe lângă întărirea sănătății și călirea organismului, ea urmărește formarea și dezvoltarea deprinderilor igienico-sanitare, priceperilor și deprinderilor motrice, cultivarea unor calități fizice precum: forța, rezistența, viteza, precizia, coordonarea, suplețea.

Prin complexitatea sa această disciplină se pretează la o abordare multi-, pluri- şi interdisciplinară, scopul educației fizice universitare fiind consolidarea sănătății, a capacităților de muncă, perfecționarea calităților motrice, dezvoltarea armonioasă a organismului, formarea calităților morale, refacerea fizică și psihică. 

Tipărire

 

Lista alfabetică a personalului