Abilități - Științe umaniste

Abilități - Științe umaniste

Adresa: str. Emil Isac, nr 13
Șef de disciplină: Prof. dr. Cristian Bârsu


Disciplina noastră are o structură complexă, ce cuprinde mai multe domenii: Abilități practice, Bazele Comunicării Medicale, Bioetică, Sociologia Medicală şi Istoria Medicinii.

Centrul de Aptitudini Practice şi Simulare în Medicină al UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca oferă oportunităţi pentru învăţare şi antrenament pentru toate nivelurile de practică medicală, în majoritatea disciplinelor. Scopul final al funcţionării Centrului este reprezentat de creşterea siguranţei pacientului şi a siguranţei actului medical.
Noile metode de educaţie şi practică medicală bazate pe simulare permit câştigarea competenţelor şi atitudinilor medicale corecte, într-un cadru organizat, sub supravegherea instructorilor competenţi, dupa un program bine structurat şi, foarte important, fără riscuri asupra pacienţilor.
Prin expunerea progresivă a cursanţilor (studenţi sau medici) la diferite aspecte provocatoare ale activităţii medicale, similare cu ceea ce se întâlneşte în practica de zi cu zi, se vor reduce erorile şi va fi crescută calitatea actului medical.
Existenţa scenariilor complexe, interdisciplinare, va permite învăţarea lucrului în echipă şi al managementului situaţiilor critice.

Obiectivul cursului ''Bazele comunicării medicale'' este să-i deprindă pe studenți ca în timpul consultațiilor medicale să răspundă eficient nevoilor de comunicare ale pacienților prin clarificarea preocupărilor, sentimentelor, întrebărilor pacienților și prin furnizarea de explicații, sfaturi, asigurări și sprijin pentru pacienți și familiile lor. La cursul ''Bazele comunicării medicale'' studenții vor învăța abilități de bază pentru comunicarea medic-pacient, abilități care vor fi perfecționate continuu de-a lungul celor șase ani de studiu de la Facultatea de Medicină. Studenții își vor dezvoluta abilitățile generale de comunicare necesare pentru interviul clinic și vor înțelege necesitatea unei bune comunicări medic-pacient. Studenții vor învăța despre factorii care influențează comunicarea medic-pacient, inclusiv despre situații dificile de comunicare. Câteva din situațiile dificile de comunicare care vor fi abordate în cadrul cursului sunt: comunicarea unei vești proaste pacienților și familiilor acestora, exprimarea empatiei, gestionarea emoțiilor pacienților (mânie, furie, tristețe), comunicarea cu copiii și adolescenții și diversitatea culturală. Cursul utilizează metode active pentru predarea abilităților de bază pentru comunicarea medicală. Se utilizează ca metodă de predare pentru exersarea abilităților de comunicare jocul de rol utilizând scenarii care descriu ''pacienți model''. Acestea sunt filmate, ceea ce permite studenților să-și analizeze performanța și să devină conștienți de abilitățile lor de comunicare.

Cursul de Bioetică prezintă succint principalele teme ale dezbaterii bioeticii contemporane, oferind o imagine de ansamblu a dilemelor etice cu care ne confruntăm. Temele includ idei fundamentale cu privire la consimţământul informat al pacientului, deciziile cu privire la calitatea vieţii acestuia sau relative la problematicile începutului şi sfârşitului de viaţă. În particular, vor fi descrise şi analizate cazurile cunoscute a literaturii bioetice şi vor avea loc analize critice referitoare la deciziile luate în aceste cazuri.

Obiective generale:
Studenţii trebuie să fie în măsură:
să identifice problematicile etice în medicină şi în sistemul de sănătate.
să justifice deciziile etice pe care le-ar lua în aceste situaţii.
să aplice principiile etice ale documentelor de referinţă ale literaturii bioetice (Convenţia de la Oviedo (1997) şi Declaraţia universală de Bioetică şi de Drepturile omului (2005).

Obiective specifice:
Studenţii trebuie să poată:
Distinge între a descrie şi a evalua o situaţie concretă şi să delimiteze nodurile etice.
Problematiza situaţia prezentată.
Asimila principalele abordări în bioetică.

Istoria Medicinii prezintă trecutul medicinii şi dă informaţii semnificative pentru prezent, ceea ce ajută la formarea unei posibilităţi de înţelegere corecte a evoluţiei medicinii în viitorul apropiat. Sunt trei importante direcţii de studiu: practica medicală, teoriile medicale şi aspectele de etică şi deontologie medicală.

Obiective generale:
- formarea unei viziuni de ansamblu asupra influenţelor sociale şi culturale, care au fost implicate în dezvoltarea medicinii;
- înţelegerea rolului multiculturalismului pentru evoluţia medicinii româneşti;
- însuşirea unor exemple istorice de umanism medical;
- participarea la formarea complexa a viitorilor medici, creînd în acelaşi timp personalităţi si dezvoltând caractere.

Obiective specifice:
- învăţarea reperelor generale referitoare la dezvoltarea medicinii de-a lungul secolelor;
- crearea unui cadru noţional pentru înţelegerea noţiunilor învăţate la diverse materii.

Tipărire

Lista alfabetică a personalului