Medicină Paliativă

Medicină Paliativă

Sediul disciplinei: Str. B.P. Hașdeu Nr. 6, Pav.1
Date de contact disciplină – 0264597453/interior 121; E-mail:  
Șef disciplină: Conf. dr. Râjnoveanu Ruxandra-Mioara

Disciplina Medicină Paliativă a fost înființată în anul 2021, răspunzând unor cerințe naționale și internaționale de integrare a acestui tip de formare profesională în curricula academică a programelor de studii de medicină și de asistență medicală. Prin orele de curs și stagiile clinice, se dorește familiarizarea studenților cu conceptul de evaluare holistică a pacienților suferinzi de boli cronice progresive, incurabile sau ameninţătoare de viaţă, care au simptomatologie necontrolată şi/sau suferinţă psiho-socială sau spirituală. Conceptul de durere totală, comunicarea empatică, ascultarea activă, durerea și simptomele refractare, alături de îngrijirea terminală, pierderea și doliul, sunt o parte din temele educaționale. Prin parteneriatul dintre UMFIH și Centrul de Îngrijiri Paliative „Sf. Nectarie” din Cluj-Napoca, se oferă studenților atât infrastructura clinică cât și cea didactică. Prezentarea de cazuri clinice, scenariile clinice, jocurile de rol, prezentarea de materiale filmate cu diverse teme centrate pe comunicarea veștilor proaste, conferințele cu familia sau abordarea integrată a îngrijirilor paliative în managementul bolilor cronice, reprezintă exemple din resursele educaționale oferite de membrii colectivului disciplinei.

Pregătirea teoretică și practică se adresează studenţilor Facultăţii de Medicină și ai programelor de studiu de Asistență Medicală Generală și Balneofiziokinetoterapie și Recuperare medicală din cadrul universităţii, după cum urmează:

  • Facultatea de Medicină - Specializarea Medicină, anul VI (secţiile română, franceză şi engleză);
  • Facultatea de Medicină - Programul de studiu - Asistenţă Medicală Generală anul IV
  • Facultatea de Medicină – Program de studiu - Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare Medicală, anul II.

Direcția educațională continuă și prin îndrumarea lucrărilor de licență, de către membrii disciplinei.
Perspectiva de organizare de cursuri postuniversitare centrate pe îngrijirile paliative în numeroase patologii cronice, elaborarea de manuale de specialitate pentru studenți și organizarea Cercului științific studențesc de Medicină Paliativă, reprezintă doar o parte din planurile de viitor ale acestei discipline.

Tipărire

 

 

Lista alfabetică a personalului