Limbi moderne

Limbi moderne

Contact

Șef de disciplină: Conf. Dr. Oana Mureșan
Adresă:Str. Pasteur, Nr. 6
Telefon:
E-mail:

Tipărire

 

Prezentare generală

Disciplina Limbi moderne aplicate în medicină desfășoară cursuri practice de limba engleză, franceză şi germană, adresate studenţilor români din anii I şi II, respectiv de limba română ca limbă străină pentru studenţii anilor I-III din cadrul programele de studiu în limbile franceză şi engleză. Cursurile sunt incluse în Planurile de învățământ ale tuturor specializărilor oferite de cele trei facultăți ale universității noastre.
Scopul predării limbilor moderne la disciplina noastră este dobândirea unor cunoştinţe de limbă modernă şi îmbunătățirea abilităţilor de comunicare scrisă şi orală pe care studenții le vor folosi în context general şi specializat, în viitoarea profesie. Materialele didactice utilizate vizează toate cele patru competenţe lingvistice iar metodele de predare, comunicative, interactive şi multimedia, sunt adaptate nevoilor studenţilor. Activităţile şi proiectele din cadrul cursurilor practice simulează situaţii reale de comunicare specifice viitoarei cariere a studenţilor noştri, cum ar fi citirea sau redactarea diverselor tipuri de texte ştiinţifice, audierea unei conferinţe, crearea unui poster ştiinţific sau susţinerea unei prezentări orale. În plus, studenţilor li se oferă posibilitatea de a lucra în tandemuri lingvistice, cercuri studențești şi contexte de imersiune lingvistică, pentru o mai rapidă şi eficientă integrare în viaţa socială şi academică.
Disciplina noastră oferă servicii de testare lingvistică adresate studenților, cadrelor didactice sau medicale, pentru obținerea unui certificat de competență lingvistică, în urma susținerii unui examen de competență lingvistică generală sau medicală.
Activitățile de cercetare și proiectele științifice în care sunt angrenate cadrele didactice reflectă domeniile noastre de interes și preocuparea constantă pentru creșterea calității procesului de predare-învățare.

Pentru înscrierea la examenele de competență lingvistică și pentru alte informații specifice, vă rugăm să accesați site-ul disciplinei: http://www.lbmod.umfcluj.ro/ 

 

Lista alfabetică a colectivului: