Anatomie patologică

Anatomie patologică


Adresa: Str. Clinicilor nr.3-5, 400006 Cluj-Napoca
Telefon: 0264-591076, 0264-595919
Fax: 0264-591076
E-mail:

 

Şef de disciplină: Prof. dr. Doiniţa Crişan
e-mail:

 

Disciplina de Anatomie Patologică face parte din Departamentul de Științe Morfologice. Este o disciplină fundamentală, adresată studenților Facultății de Medicină (medicină generală, moașe, asistență medicală, laborator clinic) și ai Facultății de Medicină Dentară. Anatomia patologică este o specialitate medicală în care diagnosticul este elaborat pe baza examinării macroscopice și microscopice a leziunilor. Studenților li se prezintă noțiuni de patologie generală (procese patologice de bază: modificări circulatorii, tulburări ale metabolismelor, inflamații, tumori) și specială (patologia sistemelor de organe), în corelație cu informațiile oferite de alte discipline preclinice sau clinice. Obiectivul final al disciplinei este cunoașterea, de către studenți, a substratului morfologic al bolilor.
Activitatea didactică se desfășoară sub formă de cursuri și de ședințe de lucrări practice de macroscopie și de microscopie. Evaluarea, la sfârșit de semestru, cuprinde un examen teoretic, scris și un examen practic, oral.
Disciplina noastră se adresează și medicilor rezidenți – anatomie patologică, dermatologie, oncologie, medicina legala, urologie.
Baza materială:

  • Amfiteatru propriu, de 100 de locuri, cu echipament video pentru prezentarea cursurilor
  • Amfiteatru propriu, de 100 de locuri, cu echipament video pentru prezentarea cursurilor Săli de lucrări practice, dotate cu echipament video:
    • Două săli de macroscopie, cu o colecție impresionantă de preparate macroscopice, care ilustrează, prin piese conservate în formol, patologia abordată la curs
    • O sală de microscopie, cu 60 de locuri, cu 30 de microscoape optice, la care studenții examinează preparate histopatologice Sala de autopsie modernă, în care studenții asistă la autopsii demonstrative, iar rezidenții de anatomie patologică efectuează autopsii în cadrul programului de pregătire
  • Două laboratoare de histopatologie dotate cu echipament modern
  • Biblioteca cu 30 locuri.
  • Suport digital pentru studenti si rezidenti.

 

Tipărire

 

Lista alfabetică a colectivului disciplinei