Fiziopatologie

Fiziopatologie

Adresa: Str. Babeş, Nr. 2-4
Telefon: 0264408008
E-mail disciplină: 

Şef de disciplină: Prof. Dr. Alina Elena Pârvu

Prezentarea Disciplinei de Fiziopatologie

Disciplina de Fiziopatologie a luat fiinţă în 1951 sub conducerea academicianului prof. Dr. Ion Baciu și a perpetuat tradiţia Catedrei de Medicină Experimentală şi Patologie Generală.

În prezent Fiziopatologia reprezintă un program de studiu obligatoriu, format din curs şi lucrări practice, pentru următoarele specialităţi: Medicină, Asistenţă medicală, Radiologie și imagistică medicală, Balneofiziokinetoterapie și recuperare medicală, Medicină dentară şi Tehnică dentară. Cursurile şi lucrările practice diferenţiate în funcţie de anul de studiu, tipul facultăţii şi limba de predare (română, engleză, franceză).

Obiectivele disciplinei sunt:

1. facilitarea înţelegerii mecanismelor complexe, integrative ale bolilor, corelând modificările sistemelor funcţionale cu modificările molecular-biochimice;
2. stabilirea diagnosticului patogenetic prin elaborarea unui algoritm complex de explorare a tulburărilor funcţionale şi lezionale pe scenarii clinice şi/sau prin demonstraţii pe modele experimentale de boală;
3. fundamentarea fiziopatologică a terapiei.

Cercetarea științifică a disciplinei se centrază pe evaluarea stresului-nitro-oxidativ și a insuficiențelor de organ. Disciplina include un Laborator experimental de fiziopatologie acreditat, ce permite realizarea unor modele experimentale de boală și un Laborator de biochimie în care se pot efectuate diferite teste biochimice. Cercul știinţific studențesc de fiziopatologie coordonează cercetările efectuate în cadrul lucrărilor de licență.

Tipărire

 

Lista alfabetică a personalului