Vineri, 06 Decembrie 2019 15:49

Gradații de merit - personal didactic auxiliar - 2019

În atenția personalului didactic auxiliar din cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca

Vă rugăm să regasiți, atașate, Regulamentul pentru acordarea gradației de merit pentru personalul didactic auxiliar din cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca și anexele aferente acestuia.

În baza Hotărârii Consiliul de Administraţie al UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca din data de 25.11.2019, în anul 2019, se vor acorda 10 gradații de merit, pe o perioadă de 5 ani, conform calendarului:

 

Nr. crt. Etapa Perioada de derulare
1. Depunere dosare concurs 26.11.2019-29.11.2019
2. Întocmirea grilelor de către șeful ierarhic superior 02.12.2019-04.12.2019
3. Evaluarea dosarelor de către comisie 05.12.2019-06.12.2019
4. Rezultate parțiale 09.12.2019
5. Depunere contestații 10.12.2019
6. Soluționare contestații 11.12.2019
7. Rezultate finale 12.12.2019
8. Validare rezultate în ședința Consiliului de Administrație și Senat Decembrie 2019
9. Decizie rector Ianuarie 2019

Cu deosebita stimă,

Direcția General-Administrativă

 

Accesat de 2890 de ori

Selecție - anunțuri