Luni, 27 Ianuarie 2020 13:40

Apel la candidaturi - Mobilități de stagiu profesional 2020

În atenţia masteranzilor, a rezidenților şi a studenților francofoni,
 

Prin prezenta vă facem cunoscut Apelul la candidaturi al Direcției pentru Europa Centrală şi Orientală al Agenţiei universitare a Francofoniei pentru Mobilități de stagiu profesional 2020.

În ceea ce priveste domeniul sănătate, apelul este deschis masteranzilor, rezidenților francofoni şi studenţilor anilor IV, V, din toate universităţile membre AUF în regiune, care pot efectua stagii practice cu durată de 1-3 luni (stagii de vară sau alte tipuri de stagii care să fie recunoscute în parcursul academic al candidatului). Scopul acestor stagii este contactul cu mediul profesional, consolidarea competențelor și dobândirea de noi competențe, care să faciliteze inserția profesională a bursierilor, apelul făcând parte din acțiunea „Employabilité et insertion professionnelle".


Întreg dosarul de candidatură se întocmeşte în limba franceză, potrivit Regulamentului din fișierul atașat. Informații detaliate pot fi obținute la adresa: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-candidatures-mobilites-de-stage-professionnel/

Apelul este deschis în perioada  23 ianuarie-13 martie 2020, ora 24.

Dosarele de candidatură se depun electronic, pe platforma https://formulaires.auf.org.

Etapa interviu va avea loc în perioada 16-18 martie 2020.


Mobilitățile selecționate de AUF spre finanțare se vor efectua în perioada 1 aprilie 2020-18 decembrie 2020. Alocațiile de mobilitate acoperă transportul, o indemnizație lunară și asigurarea de sănătate. O convenție cvadripartită se va încheia între beneficiarii selecționați, AUF, instituția de origine și instituția de primire.

Departamentul  Relaţii Internaţionale (persoană de contact: Adriana Roşu, ; tel. 0374834197) vă stă la dispoziție pentru consiliere cu privire la întocmirea candidaturilor.

Accesat de 912 de ori

Selecție - anunțuri