Miercuri, 27 Mai 2020 14:57

Condiţii depunere proiecte de cercetare

Stimate cadre didactice, stimaţi cercetători,

Vă aducem la cunoştință faptul că toate propunerile de proiecte de cercetare care urmează a fi depuse în competițiile interne și internaționale, trebuie să obțină acordul prealabil al Consiliului de Administratie.

Dosarul trebuie să conțină următoarele documente (atașate):
- Cererea de depunere a propunerii de proiect
- Fișa de date a proiectului, completată și semnată de către directorul /responsabilul de proiect

Pentru a putea obţine toate semnăturile necesare, documentele trebuie depuse cel târziu cu o zi înainte de a avea loc sedinţa CA, la Departamentul de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare.

Cu deosebită consideraţie,
Echipa DepCDI

 

Accesat de 1044 de ori

Selecție - anunțuri