Joi, 04 Iunie 2020 13:44

Reluare procedură de închiriere imobil

În atenția cadrelor didactice asistenți universitari pe perioadă determinată, nedeterminată și șefi de lucrări,

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 88/04.02.2020, a contractului de închiriere nr. 95.263 din 14.12.2006 al cărui titular este Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, vă supunem atenției demararea procedurii de închiriere a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești.

Persoanele eligibile să aplice:

- personalul didactic al Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca care ocupă funcția didactică de asistent universitar pe perioadă determinată, asistent universitar pe perioadă nedeterminată sau cea de șef de lucrări.

Dosarele se depun la secretariatele Facultăților de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie în perioada 05.06 – 15.06.2020 şi trebuie să conțină următoarele documente:

1. Cerere de închiriere a imobilului mai sus menționat – Anexa 1;

2. Adeverința eliberată de către Direcția Resurse Umane a universității din care să reiasă calitatea de angajat și venitul realizat;

3. Copia actelor de identitate ale tuturor persoanelor ce vor fi înscrise cu drepturi locative în contractul de închiriere (respectiv copia certificatului de căsătorie și copia certificatului de naștere pentru copii, dacă este cazul);

4. Dovada venitului net lunar a fiecărei persoane care va fi înscrisă cu drepturi locative în contractul de închiriere, respectiv adeverință de la locul de muncă/cupon pensie/declarație că nu beneficiază de nici un venit, după caz;

5. Declarația notarială a fiecărei persoane care va fi înscrisă cu drepturi locative în contractul de închiriere din care să reiasă faptul că:
- nu ocupă și nu a ocupat abuziv un imobil aflat în proprietatea Statului Român, pe teritoriul României;
- nu deține, nu a deținut și nu a înstrăinat o locuință proprietate personală sau o cotă parte din suprafața utilă a unei locuințe, mai mare de 18 mp, pe teritoriul României, după 01.01.1990;
- nu deține, nu a deținut și nu a înstrăinat o suprafață de teren construibil mai mare de 150 mp, pe teritoriul României, după 01.01.1990;
- nu deține, nu a deținut și nu a înstrăinat o casă de vacanță, proprietate personală, pe teritoriul României după 01.01.1990;
- nu a beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe;
- nu a deținut calitate de chiriaș, o altă locuință din fondul locativ de stat, nerevendicată în baza legilor speciale;
- nu a subînchiriat, nu a transmis dreptul de locuire și nu a schimbat destinația spațiului închiriat

La nivelul fiecărei facultăți se va selecta câte un dosar, dacă vor exista mai multe solicitări, iar cele trei dosare se vor transmite Consiliului de Administrație, care va decide asupra repartizării imobilului descris mai sus.

Persoană de contact:

jr. Virginia Secinca

e-mail:  

 

 

Accesat de 914 de ori

Selecție - anunțuri