Vineri, 10 Iulie 2020 15:42

ANUNȚ PRIVIND ACORDAREA VOUCHERELOR DE VACANȚĂ ÎN ANUL 2020

În conformitate cu Ordinul MEC nr. 4635/ 26.06.2020, în anul 2020 se acordă o singură indemnizație de vacanță, sub formă de vouchere, pe suport electronic în cuantum de 1.450 lei salariaților care au functia de bază în universitate, indiferent de durata contractului individual de muncă şi/sau timpul de muncă.

Beneficiază de acordarea voucherelor de vacanţă personalul încadrat în universitate care a desfăşurat/ desfășoară activitate în anul 2020, indiferent de durata acesteia, inclusiv personalul pensionat/ detașat sau aflat în situațiile prevăzute de Legea nr.53/2003 *actualizată – art. 145 (4).

Salariații care au desfășurat activitate în cursul anului 2020, dar la data acordării voucherelor de vacanţă, au contractual individual de muncă suspendat sau încetat, pot beneficia de vouchere de vacanţă numai dacă în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a Ordinului 4635/2020 depun o cerere în acest sens (conform modelului anexat) precum şi dovada achitării impozitului aferent prin virament bancar în contul instituţiei, indicat în modelele de cereri anexate. Termenul limită pentru depunerea cererilor și plata impozitului este data de 29.07.2020.

Voucherele de vacanță vor fi distribuite după încasarea fondurilor alocate de la Ministerul Educației și Cercetării.

Data efectivă de la care acestea vor fi eliberate va fi comunicată ulterior pe site-ul universității.

Accesat de 3460 de ori

Selecție - anunțuri