Miercuri, 19 August 2020 15:31

În atenția medicilor rezidenți

Datorită contextului epidemiologic şi măsurilor de prevenţie care impun limitarea numărului de persoane cazate în camere, a lucrărilor de reabilitare care se desfăşoară la căminul VII din complexul studenţesc Haşdeu, vă informăm că pentru anul universitar 2020-2021 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca poate asigura un număr de 15 locuri de cazare. Aceste locuri de cazare vor fi distribuite în funcţie de criterii sociale.

Medicii rezidenţi, cu condiţii sociale speciale (venituri reduse, familii cu copii, cazuri medicale, etc.), care doresc cazare pentru anul universitar 2020-2021 pot să îşi depună dosarul cu actele necesare, în perioada 20-27 august 2020, la administraţia căminului VII A (complexul studenţesc Haşdeu), de luni până vineri, în intervalul 09:00-15:00.

Dosarul de cazare trebuie să conţină următoarele acte:

- cererea de cazare (se găseşte la administraţia căminelui mai sus menţionat şi se completează la depunerea dosarului)

- adeverinţa de venit din care să rezulte venitul mediu net şi brut realizat în ultimele 12 luni sau 7 luni pentru rezidenţii anului I

- copie după carnetul de rezident sau adeverinţa de rezident pentru rezidenţii anului I

- copie după diploma de licenţă

- certificat de căsătorie (pentru familii)

- certificat de naştere al copilului (pentru familii)

- alte acte doveditoare ale condiţiilor sociale speciale ale solicitantului

- în cazul familiilor, prioritate au cele în care ambii soţi sunt medicinişti; familiile şi medicii rezidenţi cu unul sau mai mulţi copii au prioritate la cazare, în funcţie de decizia Comisiei de Cazare

CAZURILE MEDICALE vor ataşa, în plus, un dosar medical. Acesta va conţine următoarele acte:

- biletul de ieşire din spital

- rezultatele testelor paraclinice folosite pentru diagnosticul bolii

- adeverinţă de luare în evidenţă de către medicul de familie

- adeverinţă eliberată dintr-o clinică de profil a universităţii care să certifice diagnosticul

            ACTELE VOR FI DEPUSE ÎNTR-UN DOSAR PLIC. NU VOR FI LUATE ÎN CONSIDERARE DOSARELE INCOMPLETE SAU DOCUMENTELE DEPUSE DUPĂ DATA DE 27 AUGUST 2020!

În urma analizării dosarelor sociale depuse, Comisia de Cazare va desemna beneficiarii locurilor de cazare. Dosarele declarate admise se vor afişa până în data de 2 septembrie 2020 pe site-ul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca.

Asigurarea spaţiilor de cazare rămâne une dintre priorităţile echipei manageriale a universităţii şi se depun eforturi susţinute pentru identificarea de soluţii, astfel încât în viitor să putem răspunde tuturor solicitărilor.

 COMISIA DE CAZARE

Accesat de 1737 de ori

Selecție - anunțuri