Luni, 14 Septembrie 2020 15:30

UMF “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca a stabilit modalitatea de organizare a cursurilor în noul an universitar

În ședința de vineri, 11 septembrie 2020, a Senatului Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca s-a decis ca, începând cu data de 5 octombrie 2020, având în vedere condițiile epidemiologice actuale, activitățile didactice să se desfășoare în sistem hibrid - online și în contact direct cu pacientul. Astfel, cursurile se vor desfășura exclusiv online, iar o parte din activitățile practice vor avea loc onsite.

În funcție de evoluția numărului de cazuri și de contextul epidemiologic, situația va fi reevaluată periodic iar modalitatea de desfășurare a activităților didactice se va putea schimba. Conducerea universității este pregătită să revină rapid la sistemul de învățământ clasic, dacă condițiile epidemiologice se vor îmbunătăți, sau la cel exclusiv online, dacă situația se va înrăutăți. Scenariile vor putea fi adaptate pe parcursul semestrului, dacă va fi cazul, cu aprobarea Senatului Universității.

Modalitatea de organizare a activității didactice pentru anul universitar 2020-2021 va fi pusă în aplicare de fiecare facultate în parte. Toate detaliile privind modul de organizare a anului universitar vor fi disponibile pe paginile web ale facultăților și vor fi comunicate pe grupurile de an ale studnților și pe aplicația InfoUtil.

Toate aceste decizii se aplică atât pentru programele de studiu în limbă română, cât și pentru cele în limba engleză și limba franceză.

Planurile de învățământ și formațiunile de studiu rămân cele aprobate de Senat. Cursurile și lucrările practice preclinice vor avea loc toate online. Activitatea de stagiu clinic se va desfășura în sistem hibrid și va fi distribuită uniform, de-a lungul întregului an universitar. Studenții se vor prezenta la stagiile clinice în echipament de spital adecvat, vor fi stabilite circuite clar definite, se vor respecta măsurile epidemiologice și se va institui un cod de conduită.

  • La Facultatea de Medicină, programul de studiu Medicină, anii I și II, cursurile și lucrările practice se vor susține online.
  • Pentru anii de studiu III, IV, V, și VI, activitatea didactică va fi de tip modular, hibrid. Stagiile clinice la disciplinele de specialitate cu un număr important de ore în planurile de învățământ vor avea loc în parte la patul bolnavului, cu respectarea condițiilor de distanțare, în vederea asimilării abilităților practice obligatorii pentru profesia medicală.
  • La programele de studiu de 180 și 240 ECTS, la disciplinele preclinice (anul I), cursurile și lucrările practice vor avea loc online, iar la disciplinele de specialitate, stagiile practice se vor realiza în sistem hibrid și modular.
  • La Facultatea de Medicină Dentară, activitățile didactice preclinice se vor desfășura online. Orele de manualități vor avea loc în sistem hibrid, combinând activitățile desfășurate online, cu activități practice desfășurate onsite în sistem modular. Grupele de studenți vor efectua activități practice prin rotație: 1-2-3 săptămâni onsite, restul săptămânilor online.
  • La Facultatea de Farmacie, activitatea didactică se va desfășura exclusiv online.

Pentru studenții care din motive de sănătate sau personale nu pot participa la activitățile onsite (mai ales studenții internaționali care au restricții de călătorie), activitățile didactice se vor desfășura numai online, cu recuperarea modulelor de activitate practică în cursul semestrului al doilea sau în cadrul practicii de vară, după o metodologie care le va fi comunicată ulterior. Aceștia vor trebui să anunțe conducerea facultăților asupra faptului că doresc să participe la activitățile didactice în această variantă, până la data de 1 octombrie.

Evenimentele din ultimele luni ne-au testat capacitățile de adaptare și reinventare. Am fost puși în fața unor decizii complicate, care au schimbat aproape în totalitate paradigma învățământului medical și putem spune, cu mândrie, că ne-am organizat exemplar, atât în continuarea și finalizarea anului universitar 2019-2020, cât și în susținerea sesiunilor de examene, admitere și licențe.

Începerea anului universitar 2020-2021 aduce noi provocări, pe care le vom traversa tot împreună, asumându-ne misiunea și responsabilitatea de a asigura în continuare performanţa academică și de a menține standardele de sănătate și siguranță pentru întreaga comunitate: studenți, cadre didactice, personal administrativ și nu în ultimul rând, pacienți.

Accesat de 32821 de ori

Selecție - anunțuri