Luni, 18 Ianuarie 2021 15:45

Competitie FDI 2021

Stimate cadre didactice, stimați cercetători,
 
 
În conformitate cu art. 197, litera b) din LEN nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se formează un fond distinct pentru dezvoltarea instituțională (FDI), din bugetul alocat Ministerului Educației și Cercetării, care se adresează celor mai performante instituții de învățământ superior de stat din România. Repartizarea acestui fond se realizează pe baza unei competiţii de proiecte organizate de către CNFIS.
Dupa aprobarea Bugetului de stat va fi lansată Competiția FDI-2021 și va fi publicat  Pachetul de informații pentru alocarea finanțării in anul 2021 (care include Calendarul de desfășurare al acesteia).
Instituțiile de învățământ superior de stat pot depune maximum un proiect pe un domeniu de dezvoltare instituțională, domeniile strategice pentru anul 2021 fiind:
Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră);
Domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din România;
Domeniul 3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, similare bazelor de practică, din cadrul universităţilor, folosite pentru instruirea studenților;
Domeniul 4: susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităţilor;
Domeniul 5: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice;
Domeniul 6: susținerea cercetării de excelență din universități.
 
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să accesați:
 
Având în vedere cerința CNFIS de a transmite pana la data de 28 ianuarie 2021lista cu directorii de proiect  desemnați de către Consiliul de Administratie, pentru depunerea și implementarea proiectelor, vă rugăm să depuneți la Departamentul de Cerectare, Dezvoltare și Inovare cererile dumneavoastră pana la data de 22 ianuarie 2021.
 
Documentele necesare pentru depunerea propunerii de proiect le gasiti accesand linkul de mai jos:
 
Mentionăm faptul ca cererile nedepuse la timp sau incomplete nu vor fi luate in calcul.
 
 
Cu respect,
Echipa DepCDI
 
Accesat de 1056 de ori

Selecție - anunțuri