Luni, 15 Februarie 2021 15:22

Abonamente - revista "Medicine and Pharmacy Reports", pentru anul 2021

Stimați colegi, vă anunţǎm cǎ s-a început contractarea de abonamente pentru revista "Medicine and Pharmacy Reports", pentru anul 2021.
Preţul unui abonament este de 100 lei/an (4 numere).
Abonamentele se fac:
- la Serviciul Financiar (dna Elena Sălăjan), str. V. Babeș, nr. 8, etaj I, camera 103, de luni până vineri, între orele 10-15
sau
- prin ordin de plată către Banca Națională Trezoreria Cluj, Cod Fiscal RO13847768, Cont Bancar (IBAN) RO09TREZ216502201X030558 cu speficarea pe ordinul de plată: TAXA ABONAMENT „MEDICINE AND PHARMACY REPORTS” . După achitare, vă rugăm să trimiteți pe e-mail la adresele și o copie după ordinul de plată, disciplina din care faceţi parte și datele personale ale abonatului - nume, prenume, CNP, adresă sau (după caz) datele pentru firmă sau PFA (nume, CUI, adresă şi cont IBAN).

Abonamentele se pot face individual sau printr-o persoană delegată de la fiecare disciplină (în acest caz se va prezenta la adresele de e mail menționate mai sus în format tabelar lista abonaţilor conținând: nume, prenume, CNP, adresă şi - dacă este cazul - datele pentru firmă sau PFA (nume, CUI, adresă şi cont IBAN).

Termenul limită de efectuare a abonamentelor pentru anul în curs este 05.03.2021.

Vă mulțumim pentru interesul manifestat pentru revista noastră.

Prof. dr. Radu Badea          

Editor Șef

 

Accesat de 356 de ori

Selecție - anunțuri