Miercuri, 17 Februarie 2021 15:24

Selecție experți în cadrul proiectului QAFIN

Stimate cadre didactice, Ministerul Educației, în parteneriat cu Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, implementează proiectul Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate - QAFIN", cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. În acest context, pentru asigurarea îndeplinirii activității de implementare a metodologiei de evaluare a instituțiilor de învățământ superior (în scopul clasificării universităților și a ierarhizării programelor de studii și elaborarea raportului de evaluare), a fost propus un proces de selecție a experților din cadrul universităților (trei experți/universitate)
Descrierea detaliată a proiectului, condițiile de participare și conținutul dosarului de concurs se găsesc în documentul atașat acestui e-mail.
Rugăm persoanele interesate de participarea la concurs să trimită documentele de înscriere prin e-mail (scanate cu semnăturile aferente), la adresa , până luni, 22 februarie 2021, ora 15:00.

Cu deosebită considerație,
Prorector Prof. dr. Radu Nicolaie Oprean
Prorectoratul pentru Asigurarea Calității și Relații Internaționale
Accesat de 776 de ori

Selecție - anunțuri