Marți, 26 Octombrie 2021 11:04

Webinarul "Hands-on Education"

Stimate cadre didactice, stimați studenți, vă adresăm invitația de a participa la Webinarul "Hands-on Education": Dezvoltarea unui curriculum pentru dobândirea de abilități clinice în mediul virtual" susținută de prof. univ. dr. Cristian Gheonea, Prorector la Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova.

Webinarul este organizat în cadrul proiectului ”INTEREDU - Dezvoltarea dimensiunii de internaționalizare a educației universitare“ CNFIS FDI – 2021 – 0534 (coordonator: prorector prof. dr. Daniel Mureșan).

Webinarul se va desfășura joi, 28 octombrie 2021, începând cu ora 18.00, pe MS Teams UMF Iuliu Hațieganu. Pentru conectare, vă rugăm să accesați link-ul de conectare de mai jos
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aJNWhnYpMCAQshJ6HJvInWUqKK37rCqFx7Kzor6-ayRA1%40thread.tacv2/1635226463060?context=%7b%22Tid%22%3a%22fca9af25-3b84-4c6c-9736-9d5cdce210c5%22%2c%22Oid%22%3a%226efc8e96-1622-4510-acad-19a97b6f5e90%22%7d

Prorector,
Prof. dr. Daniel Mureșan

Accesat de 427 de ori

Selecție - anunțuri