Vineri, 01 Iulie 2022 15:32

S-a câștigat proiectul EMed – Digitalizare și inovare în formarea specialiștilor din sănătate

Dragi colegi, ne bucurăm să vă anunțăm că universitatea noastră a câștigat proiectul EMed – Digitalizare și inovare în formarea specialiștilor din sănătate în cadrul competiției PNRR: Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului.

Proiectul, în valoare de 3.620.000 Eur, își propune alinierea la standardele europene în domeniul educațional medical printr-un proces de digitalizare coerent și coordonat la nivel instituțional. Vor fi create sau modernizate laboratoare de practică prin achiziționarea de simulatoare medicale, echipamente IT, software, s.a. în vederea realizării transformării digitale a universității.

De asemenea, formarea de competențe digitale în cadrul proiectului pentru studenți, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice și personal didactic auxiliar constitue o altă direcție de dezvoltare în cadrul Strategiei de digitalizare a universității.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca își propune, prin intermediul proiectului EMed, să realizeze până în decembrie 2025 următoarele:
• Modernizarea/crearea a 15 laboratoare cu tehnologie digitală modernă (hardware și software aferent) prin achiziționarea de noi instrumente și echipamente pentru introducerea metodelor inovative digitale de predare-învățare și de realizare a pregătirii practice;
• Crearea unui centru nou de date prin achiziționarea de noi instrumente (hardware și software aferent) și echipamente, pentru a susține introducerea metodelor inovative digitale de predare-învățare și de realizare a pregătirii practice și pentru deschiderea de noi direcții de cercetare bazate pe noi tehnologii digitale;
• Consolidarea (reabilitarea și modernizarea) rețelei de internet interne a universității;
• Crearea unui centru nou de cercetare/laborator de cercetare pentru deschiderea de noi direcții de cercetare bazate pe noi tehnologii digitale;
• Transformarea digitală a unei părți a proceselor care se referă la relația cu studenții prin proiectarea, realizarea și adaptarea resurselor pentru învățarea online, precum și crearea și utilizarea resurselor pentru evaluare;
• Formarea competențelor digitale pentru cadre didactice, cadre didactice auxiliare și de cercetare și pentru studenți de la ciclurile universitare licență, master și doctorat;
• Actualizarea a 6 programe de studii care vizează specializări care vor asigura pregătirea studenților pentru domeniile stabilite de Ministerul Educației ca prioritare (Medicină, Asistență medicală generală, Balneofiziokinetoterapie și recuperare medicală, Farmacie, Medicină dentară și Tehnică dentară).

Mulțumim echipei care a fost implicată în scrierea proiectului pentru punctajul foarte bun obținut și clasarea în primele 3 locuri la nivel național: Călina Retișan, prof. dr. Cristina Iuga, ing. Gigi Țicolea, prof. dr. Daniel Mureșan, prof. dr. Nicolae Crișan, prof. dr. Șoimița Suciu, prof. dr. Laurian Vlase, conf. dr. Cristian Dinu, conf. dr. Marius Manole, ing. Sorin Jucan, Ionuț Muntean.

Rector,
Prof. dr. Anca Dana Buzoianu

Accesat de 2018 de ori

Selecție - anunțuri