Organizarea Şcolii Doctorale

Şcoala doctorală a Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj Napoca este formată din toţi conducătorii de doctorat şi studenţii la studii universitare de doctorat ai Universităţii din cele trei domenii principale: medicină, medicină dentară şi farmacie.

Instituţia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) este condusă de Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD):

Director CSUD:
Prof. dr. Nadim Al Hajjar

Membri CSUD:

Şcoala Doctorală este condusă de un director (numit de catre CSUD) şi de Consiliul Şcolii Doctorale:

Director Şcoală Doctorală
Prof. dr. Dana Pop

Membri ai Consiliului Şcolii Doctorale

 

Consiliului pentru asigurarea calităţii în cercetarea doctorală

Componenţă:

 

Secretari
Claudia-Elena Gheran
Georgeta Pustiu

CONTACT