Susţinere teze doctorat

Această secţiune vă permite să regăsiţi toate informaţiile legate de formularistica şi procedurile de susţinere a tezelor de doctorat la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj Napoca

- Ghid de redactare şi machetă teză doctorat

- Actele necesare pentru constituirea dosarului de susţinere

- Acte necesare pentru depunerea tezei de doctorat

Formulare depunere/sustinere teza de doctorat - Obligatoriu completate electronic!

- Fişa cu datele necesare eliberării diplomei de doctor

- Declaraţia de asumare a răspunderii asupra originalităţii conţinutului tezei de doctorat

Solicitare de completare a numelui în raport cu numele inițial din certificatul de naștere

HOTĂRÂRE nr. 134 din 2 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Codului studiilor universitare de doctorat

- Cod doctorat

Ordin Ministru Nr. 3482 din 24.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al CNATDCU (Anexa 1 - Metodologia de evaluare a tezelor de doctorat)