Legislație

Documente disponibile în portalul http://legislatie.just.ro/

LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011
a educaţiei naţionale

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 (*actualizată*)
privind asigurarea calităţii educaţiei

ORDIN nr. 3.666 din 30 martie 2012
privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*)
privind liberul acces la informaţiile de interes public

HOTĂRÂRE nr. 575 din 15 iulie 2015
privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2015-2016

ORDIN nr. 3.530 din 29 martie 2016
privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2016