Imprimă această pagină
Joi, 15 Decembrie 2016 13:16

Verificarea instalatiilor de legare la pamant , masurarea rezistentei de dispersie a instalatiei de legare la pamant la căminele şi clădirile UMF

   

  Denumire:          Verificarea instalatiilor de legare la pamant , masurarea rezistentei de dispersie a instalatiei de legare la pamant la căminele şi clădirile UMF

   

  Cod CPV:         50711000-2

   

  Data postare:    15.12.2016

   

  Pret estimat:   pentru cladiri este 12.740,00 lei exclusiv TVA

   

                          pentru camine este 6.303,00 lei  exclusiv TVA

   

                          _____________________________________

   

                                                             TOTAL CLADIRI SI CAMINE : 19.043,00 lei exclusiv TVA

   

  Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut .

   

  Data limita de depunere: 21.12.2016          

   

  Termen de executie : anual

   

  Ofertele se vor posta pe SEAP pe site-ul e-licitatie.ro – sectiunea cumparari directe , operatorul economic avand obligatia de a informa Autoritatea contractanta privind depunerea ofertei la adresa  de email .

   

  Ofertele trebuie sa cuprinda: pretul ofertat fara TVA. Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei, fără TVA.

   

  Ofertantul castigatior va depune in original , la Registratura UMF , str. Victor Babes nr. 8 urmatoarele :        oferta tehnica, oferta financiara , Autorizatie ANRE , Declaratie privind insusirea caietului de sarcini.

   

  Se anexează la prezenta :  -  Caietul de sarcini si tabelele cu punctele de măsurat/locaţii pe                                               cămine şi clădiri.                  

   

   

   

   Pentru clarificari si/sau detalii privind achizitia ne puteti contacta telefonic la numarul de telefon 0374/834802 sau pe adresa de mail , persoana de legatura Calugar Nicoleta –Biroul Achizitii Lucrari .

   

  Solicitari si raspunsuri la clarificari:

   Intrebare 1 : Care este modalitatea de transmitere a ofertelor?

     Raspuns 1: Se va posta valoarea ofertei fara TVA pe SEAP pe site-ul e-licitatie.ro, operatorul economic avand obligatia de a informa autoritatea contractanta privind depunerea ofertei la adresa   . ( Va rugam  sa accesati  site-ul UMF www.umfcluj.ro).


   Intrebarea 2: Se poate transmite si pe email, si daca „da”la ce adresa?

  Raspuns 2: Oferta nu se transmite pe email ci se posteaza pe SEAP .Doar ofertantul castigator va depune in original , la Registratura UMF , str. Victor Babes nr. 8 urmatoarele : oferta tehnica, oferta financiara , Autorizatie ANRE, Declarati privind insusirea caietului de sarcini. ( Va rugam  sa accesati  site-ul UMF www.umfcluj.ro).


  Intrebare 3: Sunt in total 366 de verificari, din care 183 pe sol umed si 183 pe sol uscat?

  Raspuns 3:Masuratorile se executa de 2 ori pe an  la toate cele 366 puncte de   masurat  pe sol umed si pe sol uscat .

   

  Intrebare 4: Oferta se ridica si e SEAP si daca „da”la ce adresa ?

  Raspuns 4 : Valoarea ofertei fara TVA se va posta  pe SEAP . Doar ofertantul  castigator va depune in original, la Registratura UMF, str. Victor Babes nr. 8 urmatoarele:oferta tehnica, oferta financiara , Autorizatie ANRE , declaratie privind insusirea caietului de sarcini.


   


   

   

   

  Ofertanti: S.C.Electroproiect Ada SRL, S.C. Petryka Engineering SRL-D, S.C. Andrag Reigos SRL, S.C. Electric Timeing 3A şi S.C. Ony Energy SRL-D

   

  Castigator: S.C. Ony Energy SRL-D

   

  Pret ofertat:  9150,00 lei

   

  Accesat de 3681 de ori