Imprimă această pagină
Marți, 18 Iulie 2017 14:54

Furnizare reactivi si consumabile de laborator

  Denumire:           Anunt 109 234 /Reactivi/Subsțante/Consumabile laborator

  Cod CPV:         33696500-0

  Data postare:     18.07.2017

  Pret estimat: 10016 lei exclusiv TVA

  Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut .

  Data limita de depunere: 24.07.2017          

  Termen de livrare : 30 zile de la emiterea comenzii

  Ofertele se vor trimite pe mail-ul .

  Ofertele trebuie sa cuprinda: pretul ofertat fara TVA. Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei, fără TVA.

  Ofertantul castigatior va depune oferta pe SEAP pe site-ul e-licitatie.ro – sectiunea cumparari directe .

  Se anexează la prezenta : - Caietul de sarcini

  Pentru clarificari si/sau detalii privind achizitia ne puteti contacta pe adresele de mail nalbu@umfcluj.ro

  Ofertanti:

  Castigator:

  Pret ofertat:

  Accesat de 2887 de ori