Imprimă această pagină
Marți, 19 Decembrie 2017 17:45

Activitati de supravegere si verificare tehnica pentru instalatiile si echipamentele sub presiune si pentru instalatiile de ridicat , supuse controlului ISCIR din dotarea beneficiarului,specificate in ANEXA 1, in conformitate cu prevederile prevazut

  Denumire: Activitati de supravegere si verificare tehnica pentru instalatiile si echipamentele sub presiune si pentru instalatiile de ridicat , supuse controlului ISCIR din dotarea beneficiarului,specificate in ANEXA 1, in conformitate cu prevederile prevazute in Legea 64/2008 si a prevederilor din prescriptiile tehnice -ISCIR

  Data postare: 19.12.2017

  Preţ estimat total : 49.159,00 lei exclusiv TVA

  Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

  Data şi ora limită de depunere: 21.12.2017 ora 12,00

  Durata contractului : pana la 31.12.2018

  Ofertele se vor trimite la Registratura UMF , Cluj-Napoca str. Victor Babes nr. 8, in plic inchis pana la data de 21.12.2017 ora 12.00.

  Ofertele vor cuprinde:Pretul ofertat fara TVA , Autorizatie ISCIR. Pretul ofertei este ferm , exprimat in lei , fara TVA.

  Ofertantul castigator va depune oferta pe SEAP pe site-ul e-licitatie.ro-sectiunea cumparari directe.Cod CPV-71630000-3

  Se anexeaza la prezenta-Caietul de sarcini si Anexa 1-Formularul de oferta si Anexa 2-Lista de utilaje

  Pentru clarificări şi sau detalii privind achiziția ne puteţi contacta telefonic la numărul

  0264-597 256 int 2802, și pe adresa de e-mail .

  Ofertanți:  Abcony Aerv SRL, PFA  Miron G.Ioan            

  Câștigător: PFA Miron G.Ioan

  Preț ofertat : 41.108,00 lei fara TVA

   

  Accesat de 3402 de ori