Imprimă această pagină
Joi, 18 Ianuarie 2018 15:12

Servicii de mentenanta bariere

  Servicii de mentenanta bariere- conform caiet de sarcini atasat

  Data si ora limita de depunere a ofertelor:22.01.2018, ora 09:30

  Ofertele se vor depune in plic sigilat la Registratura UMF, str.V.Babes nr.8, etaj 2

  Valoarea estimativa: 14535.30 lei fara TVA- pentru 12 luni

  Criteriul de atribuire: Prețul cel mai mic

  Ofertele trebuie sa fie exprimate in lei

  Ofertantul castigator isi va incarca ulterior oferta pe SEAP

  Persoana de contact: Tudor Blaga,

  Ofertant castigator: SC LAST CHANCE SRL - total oferta: 9510 lei fara TVA

  Accesat de 2337 de ori