Imprimă această pagină
Joi, 24 Decembrie 2020 15:34

: Activităţi de supraveghere şi verificare tehnică pentru instalaţiile şi echipamentele sub presiune şi pentru instalaţiile de ridicat, supuse controlului ISCIR, din dotarea sau în folosinţa beneficiarului, specificate în Anexa 2

  Denumire: Activităţi de supraveghere şi verificare tehnică pentru instalaţiile şi echipamentele sub presiune şi pentru instalaţiile de ridicat, supuse controlului ISCIR, din dotarea sau în folosinţa beneficiarului, specificate în Anexa 2 ,în conformitate cu prevederile prevăzute în Legea nr. 64 / 2008 şi a prevederilor din prescripţiilor tehnice – colecţia ISCIR

  Cod CPV:         71630000-3

  Data postare:     24.12.2020

  Pret estimat:   46130,00 lei exclusiv TVA

  Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut

  Data limita de depunere: 28.12.2020, ora 15.00

  Termen de executie : 01.01.2021-31.12.2021

  Ofertele se vor trimite pe adresa de mail calugar.nicoleta@umfcluj.ro , si mailul sa nu depaseasca 5 MB

  Ofertele trebuie sa cuprinda: oferta tehnica, oferta financiara , Autorizatie ISCIR

  Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei, fără TVA.

  Ofertantul castigatior va depune pe site-ul e-licitatie.ro – sectiunea cumparari directe

  Se anexează la prezenta :  Caietul de sarcini , Anexa 1- Formularul de oferta , Anexa 2-Lista de utilaje

  Pentru clarificari si/sau detalii privind achizitia ne puteti contacta telefonic la numarul de telefon 0374/834802 sau pe adresa de mail calugar.nicoleta@umfcluj.ro .

  Ofertanti:PFA Miron G.Ioan

  Castigator:PFA Miron G.Ioan

  Pret ofertat:46085 lei fara TVA

  Accesat de 872 de ori