Biroul de Incluziune, Diversitate și Egalitate de Șanse

image indes2

Biroul nostru este sub tutela prorectoratului de Asigurare Calitate și Relații Internaționale, munca noastră vizând integrarea angajaților și a studenților pentru un mediu de lucru și de învățare care promovează egalitatea de șanse.

Incluziune

Incluziunea socială se referă la respectarea statutului și drepturilor tuturor oamenilor dintr-o societate, care trebuie să aibă oportunitatea de a participa în mod relevant la viața acesteia și de a se bucura de un tratament egal cu ceilalți.

Diversitate

Diversitatea este un principiu care recunoaște și legitimează diferențele dintre diferite grupuri umane, precum și existența, coexistența și interacțiunea dintre identități diferite în cadrul aceluiași spațiu de lucru, înțelegând natura subsidiară a lumii.

Egalitate de șanse

Egalitatea de șanse înseamnă a trata oamenii în mod corect și fără prejudecăți, dar și a crea condiții care să încurajeze, să aprecieze diversitatea și să promoveze demnitatea în mediul de lucru și în societate.

Biroul INDES susține demersurile menite să sporească incluziunea și egalitatea de șanse în rândul angajaților și al studenților de la Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca pentru a combate discriminarea și abuzurile de orice fel.

 

Resurse

 

CONTACT

Adresă: str. Emil Isac nr. 13, etaj 2, sala 28A
Telefon: 0374 834 164, interior: 2909
E-mail: