Prorectorat Asigurare Calitate şi Relaţii Internaţionale

Prorectoratul are ca responsabilităţi elaborarea sistemului de evaluare şi asigurare a calităţii în Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu".

Pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, prorectoratul este sprijinit de Departamentul de Asigurare a Calității, Departamentul de Relații Internaționale şi de alte comisii aprobate de Senat.

 

Date de contact

Adresa: Str. Victor Babeş nr. 8, et. V, 400012 Cluj-Napoca
Telefon: 0264-597256 int. 2127, 0374834127

Prorector:
Prof. dr. Dan Dumitraşcu
e-mail:
Audiențe: Luni: 13 - 14
Programare telefonic la numărul 0374-834127

Secretar:
Laura Varga
e-mail:

Evaluări instituționale externe
Evaluări academice realizate de către universitate

Rapoartele de evaluare