Prorectoratul pentru Asigurarea Calităţii şi Relaţii Internaţionale

Prorectoratul are ca responsabilităţi elaborarea sistemului de evaluare şi asigurare a calităţii în Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu".

Pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, prorectoratul este sprijinit de Departamentul de Asigurare a Calității, Departamentul de Relații Internaționale şi de alte comisii aprobate de Senat.

 

Prorector:

5C8A6340

Prof. dr. Radu Nicolaie Oprean

e-mail:

Date de contact

Adresa: Str. Victor Babeş nr. 8, et. V, 400012 Cluj-Napoca
Telefon: 0264-597256 int. 2127, 0374834127

Secretar:
Laura Varga
e-mail:

 

Prorectorul este președintele Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității, având în componență următorii membri (conform HS 7/ 28.05.2020, pct. 19):

  • Prof. dr. Fodor Daniela, din partea Facultății de Medicină
  • Conf. dr. Oniga Smaranda, din partea Facultății de Farmacie
  • Conf. dr. Soancă Andrada, din partea Facultății de Medicină Dentară
  • student Tudor Andrei Ilie, din partea Organizației Studenților Mediciniști din Cluj - începând cu anul universitar 2021-2022.

Regulament CEAC - revizuit 2022

Evaluări instituționale externe
Evaluări academice realizate de către universitate

Rapoartele de evaluare